top of page

Gartner Analytics & BI Magic Quadrant 2020

Gartner on jällegi avaldanud iga-aastase ärianalüütika tarkvarasid hindava aruande: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2020. Gartner on oma võrdlevate analüüsidega väga tunnustatud ja kõik ärianalüütika tarkvara tootjad peavad oluliseks oma positsiooni selles aruandes ja kasutavad seda ka jõuliselt ära oma turundustegevuses.

Aruanne on kokku pandud valdavalt klientide küsitluste ja hinnangute baasil, kuid teiselt poolt on arvestatud siiski ka tarkvara tootja strateegiat ja arendusi. Sageli toimub ärianalüüsi tarkvara eelvalik just Gartneri liidrite baasil või veelgi kitsamalt.


Aruande peamine koondtulem on kvadrant, mis jagab tarkvarad 4 sektorisse: liidrid, visionäärid, väljakutsujad ning niši tarkvarad. Kvadrant omakorda moodustub kahest teljest:

  1. Visiooni terviklikkus (Completeness on vision), y-telg – Selle telje väärtus kujuneb peamiselt Gartneri hinnangutest tarkvara tootjate visioonile, ehk siis toote funktsonaalsus, arenguplaanid ja innovatiivsus ning kuidas need vastavad ärianalüüsi valdkonna ootustele. Hinnatakse ka tootja võimet oma visiooni turul ellu viia ning seetõttu võetakse arvesse ka turundus- ja müügistrateegia ning tootja geograafiline ja majandussektorite kattuvus.

  2. Sooritusvõime (Ability to execute), x-telg – See telg näitab klientide hinnangute põhjal, kui edukalt on tarkvara kasutusele võetud ja kas see täidab klientide ootusi. Tarkvara valikul on enamasti see telg olulisem, sest valitakse eelkõige enda või teiste kogemuse pealt, mitte niivõrd visiooni põhjal.


Gartner BI Magic Quadrant 2020

Võrreldes eelmise aastaga on raporis liidrid jäänud samaks. Kuid paigutuses on näha kerget omavahelist liikumist. Tableau on liikunud tuntavalt ülespoole sooritusvõime teljel ja veidi tagasi visiooni teljel. Ka Microsoft on teinud samasuunalised liikumised, kuid need kaks asuvad üksteisele nüüd lähemal. Teised kaks liidrit Qlik ja ThoughtSpot on liikunud mõlemad allapoole ja vasakule.


Mida ütles Gartner Tableau kohta:

  1. Tableau on nimetatud liidriks juba kaheksandat aastat järjest.

  2. Kliendid pigem fännid: Jätkuvalt rõhutab Gartner, et Tableau kliendid on sisuliselt Tableau fännid. Tableau konverentsist võtab osas USA-s üle 20 000 Tableau fänni ja Euroopas üle 2 500

  3. Hinnangus osalenud kliendid andsid keskmisest tuntavalt kõrgema hinnangu üldisele rahulolule tootega.

  4. Visuaalse analüüsi ja andmetöötluse lihtsus: Tableau võimaldab kasutajatel laadida andmeid kiiresti väga laiast andmeallikate valikust, siduda neid omavahel ja visualiseerida tulemusi arvestades visualiseerimise parimaid praktikaid. Andmeid saab ka lihtsalt töödelda visualiseerimise käigus, lisades grupeeringuid, hierarhiaid, konteinereid.

  5. Eelmise aasta esimesel poolaastal kasvasid Tableau tulud 14% võrreldes aasta varasemaga. Tableau on reeglina üks kanditaat ärianalüütika tarkvarade valiku puhul ja peale kasutuselevõttu on kasutajate hulk organisatsioonis ka kasvanud.

  6. Enamik küsitluses osalenud kliente olid ka juba uuendanud oma Tableau viimasele versioonile ja olid ka uuendusega rahul.

Gartner rõhutab, et enam ei ole niivõrd oluline eristaja kuidas tooted suudavad andmeid visualiseerida. Lähiaastatel saab pigem peamiseks diferentseerijaks masinõppel põhinev analüütika (augmented analytics) ja kuidas selle baasil tooted aitavad kasutajatel andmeid ette valmistada, luua paremaid ülevaateid ja näha kõrvalekaldeid, mida ise analüüsi tehes ei pruugiks näha. See on ka üks oluline risk, mis tootjatel, sh Tableau-l ees seisab. Samas on just eelmisel aastal selle osas Tableau astunud suured sammud ning lasknud välja nii Ask Data kui ka Explain Data täiendused, mis on saadaval põhitoote osadena.


2019. aastal toimus ka Tableau omandamine Salesforce poolt. Seni on olud mõlemad ettevõtted kvadrandis eraldi. Salesforce visionäärina, kuid samas on nad saanud enamasti just kõrgeid hindeid masinõppel põhineva analüütika osas oma tootega Einstein Analytics. Gartner juhtis ka tähelepänu mõlema ettevõtte klientide hetkelise ebakindluse osas, kuidas tooted positsioneeruvad koos. Käesoleval aastal toimub tõenäoliselt ka ühinemise järgselt suurem ettevõtete ja toodete vaheline integratsioon ning võimalik, et järgmisel aastal on need tooted juba ka Gartneris ühiselt hinnatud.


Kui valida ärianalüüsi tarkvara, siis Gartneri hinnanguid tasub kindlasti arvesse võtta. Kõige olulisem on aga ikka tarkvara proovida, sest oma silm on kuningas.


Kui soovid Gartneri rapoti alla laadida ja lugeda põhjalimalt, siis leiad selle Tableau Blogist.


Kui soovid põhjalikumalt Tableau-ga tutvuda, siis lae meie kodulehelt alla prooviversioon ja võta meiega ühendust.

Post: Blog2 Post
bottom of page