top of page

Tableau 2020.2 versiooni uuendused (webinar)

Mai alguses tuli Tableau poolt välja järjekordne uus versioon. Tableau 2020.2 versiooni uuendused on väga märkimisväärsed ning kõige olulisemat ei saa ükski Tableau Desktop-i kasutaja tähelepanuta jätta.


Tegime sel teemal ka 26.mail 2020 webinari, mille käigus vaatasime põhjalikult üle kõik olulisemad Tableau 2020.2 versiooni uuendused. Kui ei õnnestunud webinaril osaleda, siis artikli lõpus on link webinari järelevaatamiseks. Käesolevas artiklis on aga kirjeldatud peamised uuendused.


Relationships – seosed

Tableau Relationships 2020.2

Kõige suurem uuendus on Relationships ehk seosed. Seda nimetab ka Tableau ise üheks läbi aegade suurimaks uuenduseks tootes. See uuendus muudab meie jaoks andmemudeli defineerimise põhimõtteid. See võimaldab meil ühendusi erinevate allikate ja tabelite vahel senisest märksa paindlikumalt määrtleda. Valime vaid välja, mille basil on vaja seos luua ning kasutaja ei pea teadma, kas andmebaasi mõistes on nende tabelite vahel vaja määrata inner, left, vmt join. Tableau jätab mudeli defineerimisel nüüd kõik variandid avatuks ning võimaldab andmeid kasutada vastavalt vajadusele. See võimaldab meile märksa paindlikuma analüüsi mitmetest tabelitest ja erineval detailsuse tasemel. Uus mudel kombineerib allika tabelid ja teostab agregeeringud analüüsi käigus, pärides andmeid vastavalt visualisatsioonile lisatud väljadele ning filtritele ning detailsusele.


Põhjalikuma ülevaate sellest, kuidas uut andmemudelit kasutada, saab webinari videost. Lisame siia veel mõned olulised tähelepanekud ja küsimuste vastused, mis webinaris esitati:

  1. Vanemate versioonidega loodud tööfailid ja andmemudelid jäävad tööle. Nende puhul jäävad kasutusele join-id.

  2. Jagatud andmeallikate (shared data source) kasutamine toimub täpselt sama moodi nagu seni. Võib kasutada uut mudelit ja vajadusel saab täiendada mudelit ka füüsilises kihis joinidega. Jagatud ja avaldatud data source-is aga ei saa muuta Relationships-e.

  3. Relationships-ina ei saa ka siduda kahte publitseeritud data source-i omavahel.

Väga hea ülevaade Realtionsphips kohta on leitav ka Tableau blogist: Relationships, part 1: Introducing new data modeling in Tableau


Metrics – mõõdikud


Tableau Metrics

Metrics -ehk (kiir)mõõdikud aitavad meil väga lihtsalt ja mugavalt jälgida oma kõige olulisemaid KPI-sid Tableau serveris või mobiilirakenduses. Metrics on Tableau-s täiesti uus kiht ja sisu element ning neid saab luua vaid olemasolevate vaadete põhjal. Kõige enam väärtust loovad nad kasutajale mobiilirakenduses, kus on ka võimalik luua KPI-dele täiendavalt võrdlus eelmise perioodiga. Mis Metrics täpsemalt on ja kuidas seda kasutada, vaata alljärgnevast videost:


Set Control – hulkade haldamine


Set võimaldab valida andmetest erinevad alamhulgad ning teostada täiendavat analüüsi nende põhjal. Nüüd uues versioonis on võimalik hallata Set-ide koosseisu interaktiivselt – sarnaselt nagu varem filtrite muutmisel.


Prep Incremental Refresh


Tableau Prep Builder võimaldab meil andmeid analüüsiks ette valmistada ning nüüd saab luua ka inkrementaalseid andmevoogusid. See tähendab siis regulaarse laadimise käigus laetakse vaid lisandunud kirjed. Prep voogusid saab käivitada Prep Builder-is või automatiseerida laadimisi Tableau Server-is kasutades Prep Conductorit.


Data Management Add-on uuendused


Tableau versioon 2020.2 sisaldab mitmeid muid uuendusi lisaks loetletud neljale olulisemale. Webinaris on kirjeldatud 4 olulisemat kui ka mõned teised uuendused. Täiendusi sisaldab ka Data Management Add-On (DM). Nende uuenduste kirjeldamine aga webinari jooksul ajaliselt ei õnnestunud. Seetõttu loetleme ja kirjeldame need lühidalt siin:

  1. Jagatud andmeallikaid saab nüüd filtreerida andmeallika tüübi, sertifikaadi ja ka kvaliteedi hoiatuste põhjal. See toimib nii Desktopis kui ka Serveris. Lisaks on see küll olemuslikult andmete halduse teema, kuid selle kasutamine ei eelda siiski eraldi Data Management Add-On kasutamist.

  2. DM koosseisus olev Data Catalog võimaldab meil luua tervikliku ülevaate, mis andmeid kus kasutakse (data lineage). Nüüd on lisandund uues versioonis ülevaate komponendina ka dashboards.

  3. DM võimaldab luua andmekvaliteedi hoiatusi, mis annavad kasutajale teada, kui andmeallikas on ajutiselt korrast ära (nt andmed laadimata või ilmnenud vead vmt). Uues versioonis on need hoiatused tõstetud kasutaja jaoks veelgi enam esile, et vältida vigaste andmete kasutamist.


Tableau 2020.2 webinari salvestus


Vaata ülevaadet Tableau versiooni 2020.2 uuendustest meie webinari salvestusest:


Kui sa ei ole veel Tableau-d kasutanud, siis saad siit alla laadida Tableau prooviversiooni:

Tableau prooviversiooni alla laadimine

Post: Blog2 Post
bottom of page