top of page

Tableau 2021.2 uuendused
Tableau järjekordne versioon numbriga 2021.2 tuli välja vahetult enne Jaanipäeva 23. juunil 2021. Uuendusi on jälle lisatud igale maitsele. Kirjeldame järgnevalt mõnda märgilseimat uuendust:


Viewer kasutajad saavad nüüd kasutada ka Ask Data-t ja Explain Data-t


Ask Data ja Explain Data on Tableau AI põhised abimehed, mis lihtsustavad veelgi andmeanalüüsi teostamist Tableau-s.

Ask Data võimaldab esitada küsimusi tavatekstina ja saada vastused visualiseeritud kujul.

Explain Data aga teostab ise taustal täiendava analüüsi, pakub selgitusi valitud andmetele ja loob kasutajale täiendavad vaated, kuidas andmeid võiks veel vaadata ja analüüsida.

Need on mõlemad väga huvitavad ja võimekad lahedused, kuid kahjuks arvatavasti veidi ala-kasutatud seni. Nüüd on need mõlemad avatud ka Viewer rolliga kasutajatele ja loodetavasti tähenadab see ka laiemat kasutust.

Ask Data kasutusliides on saanud ka põhjalikult uuendusi ning lisaks on võetud kasutusele ka üks uus sisuelement: Ask Data Lens. See võimaldab luua sisuliselt täiendava ja spetsiifilise data source-i olemasoleva peale, kus on võimalik siis kitsendada andmeobjektide valikuid vastavalt eeldatavatele küsimustele. Tuletame ka meelde, et Ask Data saab ka integreerida Tableau-st välja näiteks siseveebi või mõnda muusse rakendusse. See omakorda võib luua erinevates organisatsioonides täiendavaid kasutusvõimalusi.


Collections


Collections (kogumik) on veel üks uus sisuelement, mis võimaldab luua loogilisi gruppe ehk katalooge Tableau Serveri ja Online-i sisust. See on virtuaalne kiht, kuhu on võimalik erinevatest projektidest ja tööfailidest koondada seotud elemendid. Füüsiliselt jäävad nad aga ikka projektidesse, kuhu need on salvestatud. Kogumikud on vaikimisi igale kasutajale privaatsed, kuid seda võib jagada ka teistega. Samas saab teistele kasutajatele anda vaid vaatamise õigusi, uusi objekte saab kogumikku lisada vaid omanik.


Tableau Online MFA


MFA tähendab multi-factor authentication ehk mitmetasemeline autentimine. See on eeldatavasti meile kõigile tuttav põhimõte, et lahendusse sisse logimiseks peame lisaks kasutajatunnusele ja paroolile end tuvastama end täiendavalt näiteks lisaseadme (telefoni) kaudu. See tõstab kasutajate ja nende andmete turvalisust. Tableau Online läheb MFA-le üle 2022. a veebruaris. See tähendab, et kõik Tableau Online kasutajad peavad hakkama kasutama MFA-d ja see jätab hetkel veel mõned kuud aega selleks ette valmistuda.

Tableau võimaldab juba täna MFA aktiveerida kõikidele kasutajatele.


Tableau Online'i sisse logimiseks saab kasutada nii Tableau enda autentimist (Tableau ID) kui ka siduda see mõne muu süsteemi autentimisega (nt Google, salesforce, jt). Kui kasutatakse kolmanda osapoole teenust, siis on soovituslik kasutada ka sealset MFA-d.

Uues versioonis on aga lisatud ka Tableau autentimisele MFA võimalus. Ka seal on erinevad võimalused: saab kasutada erinevaid autentimise rakendusi (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, salesforce) ja on ka täiendavate paroolide võimalus. See viimane on aga kindlasti kõige ebamugavam ja ebaturvalisem.


Kõikidel Tableau Online kasutajatel soovitame Tableau MFA põhimõtted ja võimalused põhjalikult üle vaadata ja leida omale sobivaim lahendus. Kui selles osas on abi vaja, siis võtke julgesti meiega ühendust. Kui kellelgi on kombeks oma Tableau kontot jagada teiste kasutajatega, siis MFA jõustamisel on see edaspidi kindlasti väga ebamugav või lausa võimatu.


Loe Tableau Online MFA kohta põhjalikumalt Tableau dokumentatsioonist


Muud uuendused


Lisaks eelpool kirjeldatutele nimetame veel mõned uuendused:

  • Lisandus uus funktsioon pindala arvutamiseks: AREA. Funktsiooni sisendiks peab olema polügon.

  • Kaardikihtide kontrollmenüü võimaldab kaardile lisatud kihtide mugavat sisse ja välja lülitamist.

  • Tableau Serverit on nüüd võimalik paigaldada ja kasutada konteineris.

  • Tableau Prep võimaldab andmeid salvestada lisaks varasemale 7 andmebaasile ka Google BigQuery pilvepõhisesse andmebaasi.

  • Tableau Online-s workbook-iga töötades on võimlaik nüüd ühe nupu vajutusega avada sama tööfail Desktopis ning jätkata soovi korral tööd seal.

  • Tableau Catalog võimaldab lisada andmeobjektidele kirjeldusi otse brauseris.

Tableau 2021.2 uuendused

Lisaks nimetatutele on veel mitmeid uuendusi. Põhjalikuma loetelu leiad lisatud pildilt ja Tableau kodulehelt.


Kui soovid rohkem infot Tableau ja selle kasutamise kohta: võta meiega ühendust.


Kui soovid proovida ise Tableau-d, siis lae alla Tableau Desktopi värske versiooni prooviversioon.

Post: Blog2 Post
bottom of page