top of page

Tableau rollipõhine hinnastamine

Tableau on olnud väga aktiivne oma tootearenduses ning kindel teerajaja ka kogu ärianalüüsi turul.

24.aprillil 2018 tuli aga Tableau välja lausa kolme olulise uudisega korraga:

  1. Kuulutati välja uus hinnastamise mudel, mis lähtub kasutaja rollist ja pakub lihtsa litsentsipaketi valiku sõltuvalt kasutaja andmeanalüüsi vajadustest.

  2. Kuulutati välja Tableau uus toode Tableau Prep, mis on suunatud andmete ettevalmistamisele (varasem koodnimi Project Maestro)

  3. Tuli välja Tableau uus versioon 2018.1, mis sisaldab järjekordselt väga sisulisi uuendusi.

Keskendume käesolevas artiklis pikemalt hinnastamise uuendustele.


Iga ettevõte töötab vähemal või rohkemal määral andmetega ning vajab andmeid, et langetada nende põhjal nii operatiivseid kui strateegilisi otsuseid. Iga töötaja kasutab aga andmeid erineval tasemel. On igapäevaselt põhjalikku andmeanalüüsi teostavaid analüütikuid ja samas soovivad teised jälgida vaid üldiseid operatiivseid või KPI mõõdikuid.

Tableau on kohandanud ka uue pakkumise vastavaks tüüpilistele kasutajate rollidele ning lähtub kolmest rollist: Looja (Creator), Uurija (Explorer), Vaataja (Viewer). Vastavalt rollile on ka välja töötatud sobilik litsentsipakett.


Tableau Creator


Creator ehk Looja töötab ettevõttes andmetega kõige põhjalikumalt. Võimalik, et ärianalüüs on lausa tema põhitöö. Ta analüüsib andmeid mitmest erinevast andmeallikast ja loob nende põhjal visuaalse andmeanalüüsi või KPI juhtimisaruandluse, mille tulemusi on võimalik jagada organisatsioonis teiste kasutajatega. Tableau Creator litsentsipaketis on vana tuttav Tableau Desktop andmete analüüsiks ja visualiseerimiseks, andmete ettevalmistamiseks Tableau Prep ning tulemuste jagamiseks ning andmete värskendamiseks Tableau Serveri või Tableau Online konto.


Tableau Explorer


Explorer ehk Uurija soovib andmete põhjal tekkinud küsimustele ise samas ka vastused leida, seega on tema iseteeninduliku ärianalüüsi kasutaja. Talle on ette valmistatud KPI juhtimisaruandlus, muud arunded ja ka andmeallikad, mille põhjal saab oma küsimustele igapäevaselt vastused leida ning täiendavat analüüsi teostada. Uurija töövahendiks on veebilehitsejas Tableau Server või Tableau Online, mis on vastavate õigustega ka Tableau Explorer litsentipaketi sisu.


Tableau Viewer


Viewer ehk Vaataja kasutab organisastsioonis kõikvõimalikke aruandeid, olgu see juhtimisinfo või operatiivaruandlus. Tableau Viewer litsentsipakett võimaldab nüüd laiendada admete ja analüütika kasutust üle kogu organisatsiooni väga kulu-efektiivsel tasemel. Vaataja kasutab sarnaselt Uurijaga veebilehitsejas Tableau Server või Tableau Online kontot ning saab efektiivelt oma töös rakendada interaktiivseid aruandeid.


Tableau hinnad


Tableau hinnad on illustreeritud alljärgnevas tabelis:Siin on esitatud arvestuslikud kuu põhised hinnad eurodes. Litsentsi minimaalne kasutusperiood on aga siiski 1 aasta. Täpsed hinnad sõltuvad USD kursist.


Tableau kasutuselvõtt algab alati Tableau Creatorist ja selle koosseisus olevast Tableau Desktopist, millega teostatakse visuaalne analüüs ning luuakse interaktiivsed aruanded ja juhtimislauad. Nende jagamiseks organisatsiooni teiste töötajatega saab lisada kohe või hiljem Explorer ja/või Viewer litsentse. Valik sõltub organisatsiooni kasutajate vajadusest, kas nad soovivad teostada ise täiendavat analüüsi andmete ja aruannete põhjal (Explorer) või soovivad infot vaid vaadata (Viewer).


Võta meiega ühendust, kui sul tekkis küsimusi Tableau toodete, litsentside ja hindade kohta ning saame sind aidata kaasa mõtlemisel, milline võiks olla sinu ettevõttes sobilik litsentside kombinatsioon ja kuidas läbi viia Tableau prooviperioodi.

Post: Blog2 Post
bottom of page