top of page

Tableau 2022.1 versiooni uuendused

Taaskord andis Tableau välja uue versiooni numbriga 2022.1, milles on paljud olulised uuendused. Mitmed neist on seni kasutusel olnud funktsionaalsuste edasiarendused, mis teevad Tableaust veelgi mugavama tööriista. Järgnevalt olulisematest uuendustest täpsemalt.Tööraamatu optimeerija (Workbook Optimizer)

Tööraamatu publitseerimise hetkel annab Tableau võimaluse testida tööraamatut vastu parimaid praktikaid ja tüüpvigu. Testimisel on sisuliselt aluseks võetud aluseks artikkel Designing Efficient Workbooks. Testide tulemused jagatakse kolme klassi: Kriitilised (Take action), soovitused (Needs review) ja testi edukalt läbinud (Passed). Kokku tehakse 12 testi. Tööraamatu publitseerija saab kiiresti otsustada, millised optimeerija ettepanekuid ta saab arvesse võtta, et tööraamat koos oma juhtlaudadega (dashboards) oleks ärianalüüsiks kiire ja sujuv.


Antud juhul juhib optimeerija tähelepanu, et meie andmeallikas on kolm kasutamata andmevälja, mis oleks hea enne Exctracti moodustamist ära peita.Sisu leidmine varasemast lihtsam ja kiirem (Find content faster with the new search experience)


Võrreldes varasemaga on Tableau serveri otsimootor võimekam ning kiirem. Kasutaja tehtud kirjavead korrigeeritakse spetsiaalsete algoritmide abil. Uue versiooni otsimootor arvestab otsingutulemuste kuvamisel veel sisu kasutussagedust lähiajal (recency), populaarsust (popularity) ja andmekvaliteedi näitajaid (quality signals). Otsingu poolt kuvatav sisu ei sõltu objekti tüübist, kas see on tööraamat, vaade, andmeallikas, meetrik vms.Ask Data päringute sisestamise mugavus (Ask the right questions with Ask Data Phrase Builder)


Täiendatud on ka Ask Data päringute tegemise mugavust. Kui varasemates versioonides oli Ask Data teenuse abil andmepäringu koostamine veel küllalt tehniline, pidi teadma täpset süntaksit, siis käesolevas versioonis on päringu avaldise sisestamine läinud pigem rohkem graafiliseks. Loodetavasti aitab see neid, kes varem tehnilist kirjapilti kartsid.

Tõsi, alles on jäetud Ask Data päringu avaldise sisestamise võimalus ka teksti kujul.Manage Backgrounder jobs with resource limits


Varasemates Tableau Serveri versioonides sai taustal toimuvate protsesside paindlikkust seadistada lisaks protsessi (Task) tüübile (Extract Refresh/Flow/Subscription) ka prioriteetsuse (Priority) ning käivitusviisi (Paralel/Serial) abil.

Alates versioonist 2022.1 on serveri administraatoril võimalik hallata erinevaid taustaprotsesse detailsemalt ja paindlikumalt.

Paindlikkust lisab nüüdsest võimalus jagada serveri ressurssi, kasutades vaikimisi piirväärtuseid (Default Limits), mida saab seadistada igale Tableau Serveri Site’le eraldi. Iga Site kohta saab ka seadistada, mitu tundi võib iga taskitüüp antud Site kohta hõlmata.Muud pisiuuendused


Näiteks: Swap the root table in data model

See on väike, kuid väga vajalik uuendus andmemudeli ehitamisel. Varem pidime andmemudeli otsast peale ehitama, kui soovisime põhitabelit vahetada. Nüüd piisab klikist tabeli menüül.Export View as SVG file


Tableau Desktop-is saab nüüd vaate eksportida ka vektorgraafika formaati SVG. See on abiks olukordades, kus tulemist on soov mõned objektid ära kustutada või midagi juurde lisada.Kõikide uuenduste kohta saab lugeda põhjalikumalt Tableau lehelt: https://www.tableau.com/2022-1-features


Tableau Public pakub ka tänuväärt lahendust nii praegustest kui ka varasematest uuendustest ülevaate saamiseks. Uuenduse nimel klikkides saab hõlpsasti navigeerida uuenduse täpsema kirjelduse veebilehele: https://public.tableau.com/app/profile/tableau.core.product.marketing/viz/ReleaseNavigator-V21/FeaturesInVersionDash


Kui soovid põhjalikumat infot Tableau uute võimaluste kohta, siis võta meiega ühendust või lae alla uue versiooniga Tableau prooviversioon.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page