top of page

Telia Tableau kasutajalugu

Read this article in English translation.Telia Eesti uuendas oma ärianalüütika lahendust võttes kasutusele Tableau ning viies kogu andmeanalüütika kõrgemale tasemele.Telia on suurim telekommunikatsiooni teenuseid pakkuv ettevõte Eestis. Enamike teenuste ja toodete osas on Telia hetkel küll kohalik turuliider, kuid telekomi sektor on väga konkurentsitihe ja pidevalt kiires muutumises nii globaalselt kui ka Eestis.


Olles väga andmepõhiselt juhitav ettevõte, viis Telia hiljuti oma andmeanalüütika uuele platvormile, milleks valiti Tableau ning mis võimaldab käia turu arengutega paremini kaasasja aitab kõikidel organisatsiooni töötajatel andmeid paremini kasutada ja mõista.


Projekti vedasid analüütika üksuse juht Erki Pogoretski ja juhtiv analüütik Rainer Mesi, kes alljärgnevalt tutvustavad kogu projekti läbiviimist, miks seda tehti, selle eesmärke ning seniseid tulemusi.


Erki Pogoretski


Telia Eesti moodustati 2014 aastal mobiilside operaatori EMT ja lairibateenuste operaatori Elioni ühinemisel. See pani kogu organisatsiooni, sh ärianalüütika tiimi olukorda, kus neil oli vaja andmeid konsolideerida ja analüüsida väga paljudest erinevatest allikatest, arvestades et telekomi ettevõtted on niigi väga andmemahukad. Peale ühinemist tagati esimeses etapis andmete konsolideerimine ja tagasivaatav aruandlus migreerides mõlema ettevõtte andmeaidad uuele ühisele platvormile. Sealt edasi tekkisid aga uued küsimused, et miks meil nii läheb, mis midagi mõjutab ja missugune on mõne andmestiku detailsem sissevaade. Mõlemas organisatsioonis oli kasutusel ärianalüütika lahendusena SAP Business Objects, kuid see ei võimaldanud enam saada vastuseid piisavalt kiiresti.


Telia on andmetest juhinduv ettevõte, kus andmed mitte ainult ei kinnita otsuseid, vaid eelkõige toetavad otsuste tegemist. Andmed ja informatsioon peab olema ettevõttes võimalikult hästi jagatud, et kõik töötajad saaksid kasutada seda oma otsuste langetamisel. Telia ambitsioon andmete kasutamisel ei ole vaid tagantjärele otsuseid hinnata, vaid pigem ikka oma äriotsuseid juba eelnevalt paremaks muuta andmete põhiselt.


Telia teadvustab endale, et nad tegutsevad VUCA maailmas, see tähendab, et nad opereerivad keskkonnas, mis on heitlik (volatile), ebakindel (uncertain), keerukas (complex) ja ebamäärane (ambiguous). Ootused andmetele muutuvad väga kiiresti. Kasvavad ka ajalised eesmärgid, kui kiiresti peab saama tekkinud andmete põhjal analüüsi teha ning neid esitada. Keskmise kliendi analüüsimisest enam ei piisanud. Ka klientide ootused on polariseerunud. See tekitas vajaduse olukorda paremini mõista ja andmete esiletoomiseks kasutada visuaalseid vahendeid. Oluline oli tuua andmed ärile lähemale ja teha seda võimalikult lihtsalt.


See kõik viis olukorrani, kus vana lahendus enam ei rahuldanud ning hakati otsima uut kaasaegsemat, mis võimaldas rahuldada kasvanud ootusi. Oluline oli ka pakkuda analüütikutele ja andmearhitektidele häid vahendeid andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks ning mis võimaldab andmete kiiret töötlust.


Telia teostas põhjaliku hindamise ja leidis, et Tableau nõuab oluliselt vähem tehnilist kompetentsi, on vähem IT-st sõltuv, võimaldab tagada entusiastide hulgas tugeva huvi ja seeläbi ka esimeses ringis kõige suurema kaasatuse. Oluline oli, et aktiivsemad ärikasutajad, kes on entusiastlikud oma mõttelaadilt ja soovivad andmetest paremini aru saada, tuleksid projektiga kiiresti kaasa. Lisaks pidi töövahend olema analüütiku jaoks võimalikult lihtne: ei peaks sõltuma pidevalt IT-st ning ei vajaks programmeerimist.


Tableau võimaldas analüütikutel kasutada andmeid otse andmeaidast või alliksüsteemidest ja see tagas omakorda paindlikkuse ning analüütikute kiire reageerimisvõime. Üks oluline kriteerium valikul oli ka informatsiooni ja abimaterjalide kättesaadavus: kui lihtsalt leiab analüütik või tavakasutaja küsimustele vastuseid internetist ja kui hästi toimib tarkvara tootja enda abimaterjal veebis.


Projekti läbiviimiseks oli oluline saada ka äripoole aktsept. Juba esimeste demodega õnnestus tõestada, et uus lahendus on senisest oluliselt parem ning äripool sai kinnituse, et edaspidi on andmed nende jaoks märksa paremini mõistetavad. Ülemineku projekti alguses ei otsitud võimalusi, mis pakuks kohe kõigile midagi, vaid valiti välja need äriüksused, kus oli kriitilisem mure ja loodi sellele uus lahendus. See tagas äripoolelt kohe fännid, kes tulid lahendusega kiiresti kaasa ning moodustasid seeläbi aktiivse kasutajaskonna.


Alustati seega väikselt ja varases etapis pakuti uut töövahendit ja lahendusi kliendianalüüsi üksusele kliendibaasi paremaks analüüsimiseks, et näha tunnuseid ja sündmuseid visuaalselt paremini. Seejärel hakkas liituma teisi valdkondi ja lõpuks jõuti nii kaugele, et oldi valmis vana aruandlussüsteemi sulgemiseks.


Tableau ei ole Telias täienduseks vanale aruandlussüsteemile, vaid püstitati kohe ambitsioonikam eesmärk: viia kogu analüüsi ja aruandluse lahendused üle uuele visuaalsele platvormile. Kui keegi vajas edaspidi organisatsioonis andmete ja analüütika lahendusi, siis Tableau on selleks primaarne kanal. Kahe süsteemi paralleelne ülal hoidmine ei tundud kuidagi mõistlik ja võimalik.


Ülemineku projekt kestis ligi 2 aastat ning see võimaldas rahulikus tempos viia uusi lahendusi Tableau-sse. Kokkulepe oli, et kõik uued lahendused tehakse Tableau-s ning vanas süsteemis midagi enam ei muudeta. Tänaseks on kasutajate osas saavutatud optimaalne olukord nii kasutajate arvult kui ka sisu üleviimises. Tableau on suunatud sisuliselt kogu organisatsioonile ning vana lahenduse võib lähiajal lõplikult välja lülitada.


Tableau on Telias tõstnud märkimisväärselt ka andmete turvalisust ja kasutamise jälgimist. Kui varem olid detailsed andmed kõigile kasutajatele kättesaadavad, siis täna nad saavad küll andmeid näha, kuid need jäävad alati turvaliselt serverisse ning ei laeta maha kasutajate lokaalsetesse masinatesse. Nüüd kasutavad kasutajad vaid visuaalseid interaktiivseid tulemeid ja saavad andmeid näha serveri keskkonna kaudu. Tänase GDPR nõuete taustal ei kujutaks enam ettegi, et andmeid laetakse ärikasutajate poolt lokaalsetesse masinatesse ja hoitakse teadmata arvu koopiaid mitmetes kohtades laiali.


Migratsiooni käigus esines loomulikult ka mitmeid väljakutseid. Sageli põrkuti tüüpilise olukorraga, kus kasutaja oli harjunud andmeid nägema valdavalt tabeli kujul. Vanas süsteemis olid kõik aruanded tabelid. Sellest harjumusest ja ootusest saadi aga kiiresti üle seeläbi, et analüütik tegi andmetega kasutaja jaoks midagi unikaalset ja uuenduslikku: loodi interaktiivne visuaalne lahendus, mis tõi esile andmete peamise väärtuse kasutaja jaoks. Tellija sai seeläbi vastuse kohe kätte ja ei pidanud andmeid Excelis täiendavalt töötlema. See oli muidugi Tableau puhul loomulik käekiri ja lahendus. Kui varem tehti aruandeid vastavalt täpselt tellija nõuetele ja tulemusega töötas tellija hiljem Excelis edasi, siis nüüd keskendutakse Telias rohkem ikka otsesele väärtusele ja küsimustele, millele tulemus peaks vastama. Lahendus luuakse sellest lähtuvalt.


Mida on saavutatud Telias Tableau kasutuselevõtuga:

  • Oluliselt on paranenud andmete kättesaadavus ja seda mitte selles mõttes, et saaks andmeid alla laadida, vaid et need pakuksid küsimustele kergemini vastuseid.

  • Analüütika platvormi Tableau kasutuskogemus on märksa parem varasema platvormiga võrreldes. Märksa lihtsam on otsingutega leida vajalikke aruandeid ja vastuseid.

  • Ka aruanded ise on paindlikud ja vastavad rohkemate kasutajate ootustele.

  • Analüütikud saavad küsimustele märksa kiiremini reageerida.

  • Äripoolel on tekkinud oluliselt parem kaasatus. Äripoole kasutajate hulgas on tekkinud fännid, kes ise naudivad oma andmete analüüsimist. Sellega saavad nad oma uudishimu ja analüütilisi vajadusi ise rahuldada.


Loomulikult loob see kõik pinnase paremate äriotsuste tegemiseks kogu organisatsioonis.


Väga sageli kuuleme vau-efekte kasutajatelt, et nad saavad vastuse oma küsimuse kätte ilma täiendava andmetöötluseta.


Telias kasutavad kõik töötajad andmeid otsuste tegemiseks. Seega võib öelda, et Telias töötab 1600 analüütikut. Tableau-d kasutatakse täna organisatsioonis läbivalt. Tableau ei anna neile vaid vastuseid tema esmastele küsimustele, vaid aitavad leida Rainer Mesi

ka uusi küsimusi ning seeläbi põhjalikumat sissevaadet.


Enamiku kasutajate jaoks on andmete kasutamine üle viidud iseteeninduslike lahendustele, kus kasutajad saavad ise oma andmetes paremini navigeerida ja ise omale analüütilisi vaateid luua. See toimib Tableau-s hetkel kolmel tasandil:


  1. Tableau-s on võimalik teostada lihtne otsing üle kogu analüütilise sisu ja see võimaldab kasutajal leida endale andmelahendus/aruanne, mille olemasolust kasutaja ei pruukinud olla varem teadlik, kuid mis pakub talle olulist infot oma töö teostamisel.

  2. Kasutajatele on loodud võimas analüütiline lahendus (dashboard), kus kasutaja saab ise navigeerida ja leida küsimustele vastuseid mitmel tasandil ja erinevates lõigetes.

  3. Kasutajatele on loodud ka defineeritud ja keskselt hallatud andmeühendused, mille põhjal saab kasutaja ise teostada endale vajaliku analüüsi kasutades Tableau veebilehitseja-põhist iseteenindust.


Oma töötajate harimiseks ja kaasamiseks on Telia pakkunud erinevaid Tableau koolitusi. On spetsiaalsed koolitused analüütikutele ja tavakasutajatele. Seda ka erinevatele tasemetele. Kasutajatel on võimaldatud kasutada ka Tableau e-koolituste keskkonda. Koostöös Tableau ja Wizoni-ga on korraldatud kahel korral ka spetsiaalne Tableau päev, mis on suunatud kõigile huvilistele ning seal on jagatud infot nii sisemise töökorralduse kohta ning jagatud häid nippe Tableau kasutamiseks.


Tänaseks on 2-aastane ülemineku projekt valmis saamas ning nii Telia analüütikud kui ka kasutajad on tulemustega väga rahul. Hea analüütika lahendusega tunneb Telia end märksa kindlamini konkurentsi situatsioonis.

 

Kui soovid täpsemat infot Tableau kohta ning kuidas Tableau ja Wizon saaks kaasa aidata ka sinu organisatsiooni ärianalüütika arengus, siis võta meiega ühendust.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page