top of page

Tableau Data Management webinar

Tableau Data Management on väga huvitav täiendus toimivale Tableau ärianalüütika keskkonnale. See koosneb kahest osast:


1) Tableau Catalog - annab väga hea ülevaate, mis andmed ja kus on Tableau Serveris kasutusel. Catalog võimaldab näha visuaalselt, mis andmeid kus täpselt kasutatakse (lineage) ja kes on nende omanikud. Kui on vaja andmetes midagi muuta, siis näeb täpselt et mida see mõjutab ja kellega peaks suhtlema sel teemal.


2) Tableau Prep Conductor - mis võimaldab automatiseerida Tableau Prep-iga loodud andmete laadimise voogusid ning tagada seega andmete värskus.


Kuna kontroll andmete üle on väga olulise tähtsusega, siis Data Management on hetkel Tableau poolt väga tugevas fookuses ning saab ka iga versiooniga uusi täiendusi. Versiooniga 2021.4 peaks lisanduma ka serveri tasemel reapõhiste õiguste haldamine.


Tegime oktoobri lõpus koostöös Tableau-ga ühe huvitava webinari Data Management-i teemal, kus tutvustame kogu lahendust põhjalikumalt.


Data Management ei ole vaikimisi Tableau litsentside koosseisus. Seda saab aga igale keskkonnale lisada. On võimalik kasutada ka prooviperioodi lahenduse testimiseks. Kui sul on huvi Data Management-i prooviperioodi järele, siis võta meiega ühendust.


Vaata webinari (inglise keeles):Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page