top of page
Hike
TABLEAU PÕHITEADMISTE KOOLITUS
Põhiteadmiste koolituse täpsem sisu: About

Tableau põhiteadmiste koolitus on mõeldud Sulle, kui Sa kasutad oma töös andmeid ning soovid neid efektiivselt ja visuaalselt analüüsida ning esitada. Koolitusel osaleja pole varem Tableau-ga töötanud või on seda teinud vähesel määral ning soovib oma oskusi täiendada.

Koolitusel omandad Tableau Desktopi kõige olulisemad töövõtted ja omad ülevaadet andmeanalüüsi võimalustest. Õpid andmetest erinevat tüüpi vaateid looma ning interaktiivseid visualisatsioone juhtimislauaks kokku panema. Osalejad õpivad, kuidas luua andmetest visuaalseid aruandeid ja töölaudasid. Omandatud oskuste põhjal suudavad osalejad luua oma andmete põhjal sisukaid ja efektiivseid andmevisualisatsioone.

Koolituse lõpus oskab ja teab osaleja:

 • Orienteerub Tableau võimalustes ja mõistab terminoloogiat;

 • Oskab ühendada andmeallikatega;

 • On omandanud visualiseerimise põhiteadmised;

 • Omandab teadmised andmeväljade rollidest: dimensioonid ja mõõdikud;

 • Omandab ülevaate diagrammide ehitamise tehnikatest;

 • Oskab aruandele lisada filtreid ja neid kasutada erinevates situatsioonides;

 • Oskab üles ehitada interaktiivse töölaua tehtud diagrammidest ja andmevisuaalidest;

 • Saab ülevaate, kuidas loodud töölauda teiste kasutajatega jagada.

Koolituse tüüp: Virtuaalne.

Järgmise koolituse aeg: 24-25 aprill 2024.

Tableau põhiteadmiste koolitus maksab ühe osaleja kohta 375 EUR+km.

Koolitaja: Merili Konik / Tableau konsultant ja koolitaja

Merili_edited.jpg

Eeldused:

Koolitusel osaleja kasutab koolitusel oma arvutit, millesse on eelnevalt installeeritud Tableau Desktop.

Sobib ka Tableau prooviversioon.

 

Tableau põhiteadmiste koolituse detailsem sisu:

 • Sissejuhatus: Mis on Tableau ja miks andmeid visualiseerida.

 • Andmeühendused: Andmeallikatega ühendumise viisid, sidumine andmemudelis (Relationship, Union) kui ka aruande kihis (Blending). Otseühendus (Live) ja andmetõmmised ning nende värskendamine (Extract). Dimensioonid ja mõõdikud.

 • Visualisatsioonide loomise tehnikad: Tableau töölaud, erinevate graafikute kasutamine, andmete agregeerimine ja tehted agregatsioonidega, mitme mõõdiku kooskasutus, objektide varjamine/kuvamine, diskreetsed vs pidevad objektid jpm.

 • Valemite loomine: reapõhiste arvutuste loomine, agregaatvalemid, lihtsamad tabelikalkulatsioonid.

 • Vormindamine: visuaalide vormindamise võimalused.

 • Juhtimislaudade loomine: töövihikute kombineerimine juhtimislaudadeks, interaktiivsuse lisamine, tulemuste jagamine serveris, tulemuste eksport teistesse väljunditesse.

Põhiteadmiste koolituse täpsem sisu: Text
Põhiteadmiste koolituse täpsem sisu: Text

Osalejad räägivad:

 

„Põhjalik materjal. Koolitaja ei tormanud. Jõudsin algajana sammu pidada.“

„Esialgne mulje Tableaust oli see, et tundub väga keeruline, aga kui süveneda, siis oli õpitavat lihtne jälgida ja kõik tundus väga loogiline.“

„Koolituse tempo ja ülesanded olid head, ei jäänud maha kuskil. Innustas Tableaud kasutama hakkama.“

„Ümmargust juttu ei olnud, kõik oli väga praktiline ja kasulik, sai ise kaasa teha. Meeldis ka see, et koolitus toimus väikse grupiga - oli personaalsem ja sai julgelt küsida.“

„Koolitus oli põhjalik, konkreetne, väga hästi läbi viidud.“

bottom of page