top of page

6 põhjust, miks valida Tableau


Ärianalüüsi tarkvara valimisel on viimase paari aasta jooksul väga selgelt välja kujunenud väga selged kandidaadid. Need on Tableau, Microsoft PowerBI ja Qlik. Väga harva näeme valikus ka teisi variante. Kõik need tootjad reklaamivad end kui väga lihtsat ja kiiret toodet. Tõepoolest, lihtsad asjad saab kõigiga ka kiiresti tehtud, aga kui on vaja hakata juba veidi keerukamaid ülesandeid lahendama, arvutusi tegema või seni tehtud tööd muutma, siis läheb töö keerulisemaks ja hakkavad erinevused välja tulema. Kes soovib teha kaalutletud valikut ja põhjalikku võrdlust, peaks iseseisvalt kõik tarkvarad ära proovima. Oma töös oleme näinud, et PowerBI osutub sageli valituks hoopis seetõttu, et kogu ettevõttes juba on Microsoft kasutusel ja valik juhindub IT-st. Qlik on olnud aga Eestis keskmiste ja väiksemate ettevõtete seas üsna levinud ning ikka teatakse kedagi, kes on QlikView-d või Qlik Sense-i kasutanud ning soovitus maksab. Enamasti jääb see aga vaid arendaja töövahendiks. Oma kogemuses aga näeme, et kui valikut ja võrdlust teostab isik, kes hakkab ka ärianalüüsi tarkvara ise igapäevaselt kasutama, siis osutub valituks Tableau. Seda eelkõige seetõttu, et see on suunatud kõige enam ärikasutajale ja visuaalsele ärianalüüsile, mitte ainult andmete visualiseerimisele.


Toome alljärgnevalt ära 6 peamist põhjust, miks tasub eelistada Tableau-d ärianalüüsi tarkvarana.


1. Tõeline visuaalne analüütika


Tableau-s saab oma andmeid analüüsida algusest lõpuni: ühenduda andmetega, teostada põhjalik visuaalne analüüs ning luua teistega jagamisteks interaktiivne töölaud. Kogu seda tööd toetab Tableau aidates rakendada visuaalse analüüsi parimaid praktikaid ja julgustades proovima erinevaid visuaalse analüüsi meetodeid. Tableau puhul ei pea sa enne andmete analüüsimist ja visualiseerimist teadma, millist graafiku tüüpi sa soovid luua. Tableau soovitab sulle sobivaid variante ja nende muutmine ning sobiva leidmine on kiire ja lihtne.


2. Valemite ja statistiliste meetodite kasutamine ilma programmeerimata


Tableau-s on kasutajal võimalik drag-and drop meetodil lisada statistilisi arvutusi nagu trendijooned, segmenteerimine, prognoosimine, usaldusvahemikud. Lisaks on lihtsalt kasutatavad ka eeldefineeritud arvutusvalemid, mille abil on võimalik teostada võrdluseid eelmiste perioodidega, leida protsentuaalne kasv jm. Kõike seda saab teha ilma programmeerimata.


3. Terviklik analüüsikeskkond


Tableau pakub tervikliku ärianalüüsi keskkonna: andmete ettevalmistus, analüüs, jagamine ja haldus üle kogu organisatsiooni, luues sellega väärtust nii andmete kasutajatele kui ka IT-le. Kasutajad ei pea lülitama erinevate tarkvarade vahel. Tableau juurutus ja kasutuselevõtt on kiire ning ka kasutajapõhine litsentsipoliitika on väga läbipaistev, sisaldades kasutajale kõike vajalikku ilma varjatud kulude ning lisatasudeta.


4. Paindlik platvorm


Tableau on välja töötanud platvormist sõltumatu keskkonna ja toetab ettevõtte seniseid investeeringuid. Tableau-d võib kasutada nii Windows kui ka Mac operatsioonisüsteemiga arvutil. Tableau serveri võib aga paigaldada nii Windowsi kui ka Linuxi keskkonda. Toetatud on nii oma serverid kui ka kõik enamtunnustatud avalikud pilveplatvormid (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud). Lisaks pakub Tableau ka oma pilvelahendust Tableau Online ning ka oma mobiili appi Tableau Mobile. Tableau võib ühenduda üle 70 erineva andmeallikaga. Saab kasutada otseühendust allika baasiga või kasutada Tableau enda sissehitatud mälupõhist (in-memory) andmebaasimootorit.


5. Kindel strateegia


Tableau stateegiaks on aidata inimestel paremini näha ja mõista oma andmeid. Kogu ettevõtte tegevus on fokuseeritud ainult antud strateegiale. Tableau tooted on suunatud andmete analüüsimisele, ettevalmistamisele ja jagamisele. Tableau on väga innovaatiline oma tootearenduses, investeerides igal aastal u 30% osa oma tuludest tootearendusse ja selle tulemusena lubab ka igal aastal kasutajatele 4 uut versiooni väga sisukate uuendustega.


6. Tugev kogukond


Gartner on öelnud oma BI vahendite raportis, et Tableau-l ei ole mitte kliendibaas vaid fännibaas. Maailmas on üle 78 000 ettevõtte, kes kasutavad Tableau-d. Tableau panustab väga tugevalt ka kogukonna arengusse. Suvel toimub Euroopas Tableau Conference Europe, mis on ka Eesti klientide (fännide) hulgas muutunud väga populaarseks, sügiseti toimub USA-s Tableau Conference. Üle maailma on kokku ligi 500 kasutajagruppi, kus osaleb kokku 160 000 kasutajat. Ka Eestis on aktiivne Tableau kasutajate klubi. Internetis on ka väga mitmeid Tableau teemalisi blogisid ning väga põhjalikud õppematerjalid ning foorum Tableau enda kodulehel. Tableau võtab pidevalt kuulda ka lõppkasutajate arendusettepanekuid.


Soovid proovida Tableaud: Lae alla Tableau prooviversioon.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page