top of page

Kuidas valida ärianalüütika tarkvara

Andmed muutuvad aina suuremaks väärtuseks tänapäeva äriedus ja veelgi olulisem on kuidas me neid andmeid analüüsida suudame. Läbi aegade on olnud kõige levinum analüüsitarkvara muidugi Excel ning selle analoogid. Paljude ettevõtete jaoks kindlasti on ja jääbki see kõige sobilikumaks analüüsivahendiks. Kuid kui organisatsioon ja andmemahud kasvavad (ning sellega seoses ka nõuded analüüsile) ja selle tulemuste esitlemisele muutuvad, siis ei ole Excel enam piisav, ja seetõttu on vajalik võtta kasutusele spetsiaalne ärianalüütika tarkvara.


Mis lisaväärtust ärianalüütika tarkvara enamasti pakub:

  1. mugav andmete analüüs (sõltumata andmemahust ja analüüsi keerukusest),

  2. aruannete ja andmete ettevalmistuse automatiseerimine,

  3. andmete ühendamine ja automaatne kogumine mitmetest erinevatest alliksüsteemidest,

  4. juhtimistöölaudade jagamine kogu organisatsioonis,

  5. ligipääsude juhtimine vastavalt vajadusele,

  6. info andmete allikate, värskuse ja muu kohta, mis tõstavad aruannete usaldusväärsust

  7. jpm.


Milline võiks olla sobilik ärianalüütika tarkvara?


Selles osas teostab igal aastal põhjaliku tarkvarade võrdluse rahvusvaheliselt tunnustatud konsultatsiooniettevõtte Gartner, mis defineerib oma aruandes Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms olulisemad funktsionaalsused, mida kaasaegne  ärianalüütika tarkvara täitma peab. Alljärgnevalt on tehtud kokkuvõte nendest:


1) Andmeanalüüs:  Andmeanalüüs peab toimuma visuaalselt ja võimaldama ka ärikasutajal lihtsalt ning intuitiivselt leida andmetest mustreid ja seoseid. Analüüsivaated peab saama soovi korral koondada ka ühtsele juhtimislauale, millel saab rakendada erinevate analüütiliste vaadete vahel interaktsioone. Lisaks peab tarkvara funktsionaalsus sisaldama ka andmetes korrelatsioonide, prognooside, klastrite jmt arvutamist, mida võib teatud määral nimetada juba edasijõudnute nõueteks.


2) Andmeintegratsioon ja metadata haldus: Ärianalüütika tarkvara peab suutma ühenduda mitmete erinevate struktureeritud ja struktureerimata andmeallikatega, nii andmebaasidega kui ka andmefailidega. Selle baasilt peab saama kasutaja  lihtsa  programmeerimist mitte-eeldava kasutajaliidese (“drag and drop”) abil luua oma ettevõtte jaoks olulisi analüütilisi mudeleid, koos nendes sisalduvate dimensioonide, mõõdikute, valemite, hierarhiate, gruppidega, jmt. Analüütilised mudelid omakorda moodustavad organisatsiooni analüütilise metadata, mida saab jagada ärianalüütika tarkvara kaudu kõikide huvilistega.


3) Tulemuste jagamine: Ärianalüüsi tarkvara peab võimaldama jagada nii analüüsi tulemeid – juhtimislaudu ja aruandeid – kui ka metadatat. Jagamine tähendab sarnaselt sotsiaalmeediaga ka tagasiside andmise ja kommenteerimise võimalikkust.


4) Üldine tarkvara ülesehitus ja arhitektuur: Organisatsioonis laiemalt kasutatavas tarkvaras peab olema lahendatud õiguste jagamine ja turvalisus. Sageli on lahendused pilvepõhised – vaja on otsustada, kas ettevõttele on sobilik pilvepõhine lahendus või mitte. Tarkvara peab olema võimalikult terviklik ehk komplekteeritud ühtseks tarkvara paketiks ning sellega kaasneb ka lihtne ning läbipaistev litsentseerimine. Ning alati on väga oluline tarkvara kasutamise lihtsus ja ka välimus.


Millest alustada tarkvara kasutusele võtmisel?


Autot valides on oluline proovisõit: kõik me teame kui piinarikas on pikk punnitamine kehva töövahendiga ja ka vastupidi: kuidas töö lendab, kui töövahend on käepärane ja mugav. Samamoodi on ka ärianalüütika tarkvara valikul. Ei ole mõtet teha valikut vaid müügiesindaja ilusa esitluse põhjal. Oluline on tarkvara oma ettevõttes enne ostuotsust kasutada, läbida prooviperiood. Prooviperioodi õnnestumise eeldusteks on üheselt määrata tarkvara peamine kasutaja või kasutajad ja leida ka esimene kasutusjuht, mis prooviperioodil realiseerida.

Investeering ärianalüüsi tarkvarasse hakkab reeglina väga kiiresti oma tasuvust õigustama ja sobiva esimese ülesande puhul on võimalik, et esimesi kasutatavaid vilju on juba võimalik maitsta prooviperioodi jooksul.


Sageli kuuleme, et ärianalüütika tarkvara kasutuselevõtuks ei ole ettevõtte andmed veel korras. On loomulik, et andmekvaliteet vajab igas ettevõttes pidevat tähelepanu, samas ärianalüüsi tarkvara kasutusevõtt on ka hea võimalus saada korda oma andmekvaliteet.

Oluline küsimus ärianalüüsi tarkvara valikul ja kasutuselevõtul on kuidas saab ettevõtte  andmed analüüsitarkvarasse. Enamasti on esimeses etapis andmete allikaks erinevad Exceli või tekstifailide põhised andmefailid, mida on sobiva struktuuri puhul lihtne kasutada andmeanalüüsis. Sõltuvalt olukorrast (mahud, kasutatavad tehnoloogiad, andmete kuju allikas, jpm) tasub andmeühendused automatiseerida kasutades selleks analüütikatarkvara enda või andmebaasi vahendeid. Selline automatiseerimine võimaldab andmeid uuendada sõltuvalt vajadusest kas siis igepäevaselt või lausa reaalajas. Analüütika taustaks olev andmete integratsioon ei ole enamasti ettevõtte põhitegevuse jaoks vajalik kompetents ja selle osas on mõtteks kaaluda partneri kaasamist.


Nagu igas tarkvara arendusega seotud valdkonnas, on uue süsteemi kasutuselevõtu praktika liikumas aina väiksemate ja lühemate juurutustsüklite suunas. Nii on ka hea analüüsitarkvara võimalik kiiresti ja lihtsalt kasutusele võtta. Alustada saab kasvõi ühe kasutajaga ja hiljem lisada täiendavaid kasutajaid, andmehulki ning võtta kasutusele ka jagamiskeskkond.


Ärianalüütika tarkvara pakkujad


Ärianalüütika tarkvara pakkujaid on väga palju. Nimetatud Gartneri raport on andnud omapoolse hinnangu nendele pakkujatele, kes vastavad enamikele esitatud nõuetele.

Gartneri aruandes on viiendat aastat ärianalüütika liidriks Tableau, mis pakub oma tarkvaraga tutvumiseks 14 päevast tasuta prooviperioodi. Võta meiega ühendust, et koos läbi arutada, kuidas Tableau prooviperioodi maksimaalselt ära kasutada ning kuidas võiks toimida sinu organisatsioonis ärianalüüsi tarkvara edukas kasutuselevõtt.


 

Wizon on ärianalüüsi lahendusi pakkuv ettevõte. Aitame ettevõtetel kasutusele võtta neile sobiva ärianalüütika terviklahenduse tagades, et ettevõttes oleks olemas peale kasutusele võttu lisaks tarkvarale ka oskused selle edukaks kasutamiseks. Oleme Eestis Tableau Silver Partner omades Tableau edasimüügiõigust.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page