top of page

Mis on Tableau Public?

Tableau visuaalse analüütika tarkvara on väga levinud ning analüütikute poolt väga kõrgelt hinnatud. Sageli aga ei teata, mis toode on avalikkusele suunatud Tableau Public ja milleks seda kasutada saab.


Tableau Public on Tableau toodete perekonnas laialdaselt kasutatav tasuta andmevisualisatsioonide loomise ja jagamise keskkond. See koosneb veebiportaalist, kus toimub visuaalide jagamine ja allalaetavast tasuta Desktop rakendusest, mille abil andmevisualisatsioone luua. Sisuliselt on see üks väga suur ja sisukas Tableau Server ning veidi piiratud funktsionaalsusega Tableau Desktop. Ja see kõik on analüütikutele, ajakirjanikele, üliõpilastele ja teistele andmeanalüüsi fännidele tasuta kasutamiseks.


Tableau Public võimaldab:

  1. Publitseerida visualiseeritud andmeanalüütikat teemadest, mida tahad avalikkusega või valitud huvilistega jagada.

  2. Leida erinevate andmete põhjal loodud visualisatsioone ja andmeid ning saada sealt uusi huvitavaid teadmisi.

  3. Leida inspiratsiooni teistelt Tableau kasutajatelt otsides uusi ideid ja lahendusi, kuidas mõnd visualiseerimise küsimust lahendada. Võimalik, et inspiratsiooni pakkuv lahendus on võimalik isegi alla laadida ja vaadata ka koostamise meetodit.

  4. Õppida Tableau põhioskusi.

  5. Kasutada publitseeritud visualisatsioone oma veebilehe, blogi või sotsiaalmeedia postituse osana.


Tableau Public on ka ühtlasi üks suur kogukond ning osaliselt ka justkui sostsiaalmeedia platvorm. Seal on kasutajaid üle 750 000 ning avaldatud visualisatsioone üle 2 miljoni, mida on vaadatud kokku üle 2,3 miljardi korra.


Tableau Public-u kasutamine


Tableau Publicu kasutamiseks tuleb:

  1. Luua omale kasutajakonto keskkonnas public.tableau.com.

  2. Tõmmata alla tasuta Tableau Public Desktop rakendus või kasutada oma olemasolevat Tableau Desktop-i.

  3. Ühendada see oma andmeallikaga (näiteks MS Excel).

  4. Luua andmete analüütika visualisatsioon.

  5. Publitseerida see tagasi serverisse public.tableau.com.

Andmete sisenditena saab kasutada seal failipõhiseid allikaid, nt Excel, txt, csv ning muud failid. Aga lisaks saab sisendina kasutada ka Google Sheets-i. Väljundiks on alati avaldatud visualisatsioon Tableau Public portaalis.


Andmete visualiseerimiseks võib kasutada ka tavapärast Tableau Desktop-i. Sellisel juhul saab kasutada laiemat hulka admeallikaid (kokku üle 70 erineva tüübi, sh kõik enamlevinud andmebaasid) ning salvestada poolikuid tööfaile ka oma arvutisse enne lõpliku versiooni avaldamist.


Portaalis tuleb aga arvestada, et andmed seal ei uuene ning kui soovid värskendada sisu, siis tuleb uus visualisatsioon täiendatud andmetega uuesti publitseerida. Siin on aga üks hea erand: kui kasutad allikana Google Sheets-i, siis selle baasil toimub 1 kord ööpäevas andmete värskendus. Kui soovid aga muuta vaid visualisatsiooni, siis selle töö saab nüüd ka portaalis ära tehe ilma, et peaks tööfaili uuesti muutmiseks alla laadima.


Kasutamine Eesti riigiasutuste poolt:


Kuivõrd Tableau Publicu üks peamiseid eesmärke on avalike andmete jagamine avalikkusega, siis kasutatakse seda väga edukalt mitme Eesti riigiasutuse poolt.

Näiteks Terviseamet kasutab Tableau Publicut koroonaviiruse olukorrast põhjaliku ülevaate andmiseks ning uuendab seda visualisatsiooni iga päev. Lisatud ekraanipilt on 22.04.2020 seisuga:

Terviseamet koroonaviiruse andmed - Tableau Public

Siin on veel head näited riigisektoris andmete jagamisest, kus koos andmetega on jagatud ka visualiseeringut ning seega antud oma poolt tulemusele ka parem kontekst:


Tableau Public õppevideo


Oleme koostanud ka põgusa Tableau Publicut tutvustava õppevideo. Tutvustame seal portaali keskkonda ning millega arvestada omale profiili loomisel. Teeme ka ühe andmevisualisatsiooni korteriühistu vee ja elektri näitude baasil, kus andmeallikana kasutame Google Sheets-i. Lõpus publitseerime töö ka Publicusse.
Wizon OÜ pakub andmete visualiseerimise ja andmeaitade loomise teenuseid. Oleme Tableau Silver Partner Eestis. Kui tunned huvi, kuidas saab Tableau-d kasutada kommertskasutuses, siis võta meiega ühendust. Pakume ka põhjalikke Tableau klassikoolitusi nii alg kui edasijõudnute tasemele. Saame aidata ka andmete visualiseerimisel Tableau Public-usse publitseerimiseks.

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page